Aktuella innehav (år för vår första investering)

Now Interact AB (2011)
Bolaget utvecklar AI-baserade programvaror för att förutsäga vad besökare på olika hemsidor avser att göra. Kunder är internationella storföretag inom telekom, försäkringar och energi. Bland övriga investerare märks Industrifonden, Inventure och SEB Venture Capital.

https://www.nowinteract.com/


Heartpace AB (2014)
Bolaget utvecklar digitala HR-tjänster riktade mot mindre och medelstora företag. Största investerare är Söderberg & Partners där Heartpace ingår bland deras tjänster för att effektivisera kundföretagens verksamhet.

https://heartpace.com/sv/


Karma AB (2015)
Bolaget utvecklar ett mobilbaserat system för att beställa och betala på restauranger samtidigt som alla måltider klimatkompenseras. Bland övriga investerare märks Otiva, Headline, Kinnevik och DHS Venture Partners.

https://karma.life/sv/


Impactpool AB (2016)
Bolaget är världens största digitala arbetsförmedlare för människor som vill arbeta för internationella NGO's. Bland övriga investerare märks Fort Knox Förvaring och Lexis Invest.

https://www.impactpool.org/


Curus AB (2017)
Bolaget investerar i digitala hälsobolag. I portföljen finns bl a Mindler, Doctrin, Health Integrator, Migränhjälpen, Colivia och Knodd. Dotterbolaget Add Health Media är Nordens största mediehus för hälsa och medicin. Bland övriga investerare märks Johan Bloom, Alfven & Didrikson, StoneValley Group och CSB Capital.

https://www.curus.se/


World's Sports Group AB (2018)
Bolaget utvecklar världens största plattform för maratonlopp och andra internationella idrottsarrangemang. Bland övriga investerare märks Almi Invest och DHS Venture Partners.

https://worldsmarathons.com/


Yepstr AB (2019)
Bolaget utvecklar en plattform för att koppla ihop arbetsgivare med ungdomar som söker jobb. Bland övriga investerare märks Schibsted, Beijer Invest och DHS Venture Partners.

https://www.yepstr.com/


Learnster AB (2019)
Bolaget utvecklar en lärplattform som används av medelstora företag. Bland övriga investerare märks Subvenio, Söderberg & Partners, Almi Invest och STING Holding.

https://learnster.se/


Tendium AB (2019)
Bolaget utvecklar en AI-baserad plattform för att rationalisera och professionalisera offentlig upphandling. Bland övriga investerare märks Edastra och DHS Venture Partners.

https://tendium.ai/

Exeger AB (2020)

Bolaget tillverkar solceller för konsumentprodukter med en egenutvecklad patenterad teknik. Bland övriga delägare märks Softbank, Stena Sessan och AMF.

https://www.exeger.com/


GRC Watch AB (2020)

Bolaget utvecklar en plattform för att underlätta DD-processer hos finansmarknadsaktörer. Bland övriga investerare märks Almi Invest och DHS Venture Partners.

https://www.grcwatch.com/


Treyd AB (2021)

Bolaget hjälper snabbväxande e-handelsbolag att finansiera tillväxten. Bland övriga investerare märks Nineyards Equity, J12 Ventures, Antler och Zenith Venture Capital.

https://www.treyd.io/

Acuminor AB (2021)

Bolaget utvecklar en programvara för att skydda företag och finansinstitut från penningtvätt och terrorfinansiering. Bland övriga investerare märks Brightly Ventures, Zenith Venture Capital och Edastra.

https://www.acuminor.com/


Beatly AB (2021)

Bolaget utvecklar en plattform för att effektivisera inluencermarknadsföring. Bland övriga investerare märks STING Holding.

https://www.beatly.com/

Nudge Labs AB (2021)

Bolaget utvecklar digitala hjälpmedel för att förebygga utbrändhet hos anställda. Bland övriga investerare märks Brighteye Ventures.

https://www.nudgelabs.com/


Inex One AB (2021)

Bolaget utvecklar en plattform för s k expertnätverk. Bland övriga investerare märks J12 Ventures och Curitas Ventures.

https://inex.one/


Health Integrator AB (2021)

Bolaget utvecklar en plattform för att erbjuda preventiv vård för att därigenom avlasta sjukvården, bl a inom diabetes typ 2. Bland övriga investerare märks Luminar, J12, Leksell Social Ventures och Curus.

https://www.healthintegrator.se/


Fill AB (2022)

Bolaget utvecklar en marknadsplats för inköp av rekryteringstjänster för bolag i stark tillväxt. Bland övriga investerare märks Söderberg & Partners.

https://www.askfill.com/


Habeno AB (2022)

Bolaget utvecklar en digital tjänst för att hjälpa köpare av lägenheter och hus i Spanien och Portugal att få lån från lokala banker. Bland övriga investerare märks Philian, Zebkei Invest och Milkshake.

https://www.habeno.com/


Sigrid Therapeutics AB (2022)

Bolaget utvecklar produkter för att motverka diabetes och fetma. Bland övriga investerare märks Wiinberg Consulting, MGA Holding, Opis Luma och Almi Invest.

https://sigridthx.com/


Iboost Life AB (2022)

Bolaget utvecklar en digital tjänst för att underlätta inköp av rätt kvantitet av rätt matvaror till rätt kvalitet och rätt pris.

https://www.iboost.life/Några av våra tidigare investeringar (år för första investering resp. exit)


Socket Communications, Inc. (1996-2000)
1994 investerade vi i Cetronic AB och ett par år senare arbetade vi för en fusion med Socket Communications i Silicon Valley. Sockets kassa var dock tom och vi investerade i flera rundor och blev därmed näst största aktieägare. Verksamheten utvecklades långsamt och fusionen avbröts men plötsligt började bolagets produkter för digital kommunikation komma i ropet. Vi noterade bolaget på NASDAQ och aktierna blev 1999 års vinnare. Vid vår första investerering var bolagsvärdet $5 miljoner och detta steg till som högst $1,2 miljarder! Vi började sälja aktier 1999 och sålde de sista ett par år senare med en mycket god förtjänst.

https://www.socketmobile.com/


NeoPharma AB (1998-2004)
Tillsammans med våra kompanjoner på FöretagsByggarna var vi första investerare i Uppsalabolaget NeoPharma. Bolaget utvecklade en ny distributionsmetod av läkemedel för patienter med grav Parkinsonsjuka. 2004 köptes NeoPharma upp av belgiska Solvay för drygt 600 Mkr.


ProwebCE S.A. (2000-2015)
Vi var första investare i denna franska start-up som ville bli en factory-outlet på internet. Marknaden var dock inte mogen så efter tre år av nära döden-upplevelser fokuserade bolaget på programvaror för personalförmåner och så småningom även olika digitala erbjudanden. 2010 börsnoterades bolaget på NYSE Euronext och några år senare tog vi ut det från börsen igen. 2017 köptes bolaget upp av den franska koncernen Edenred till en värdering på motsvarande drygt 3 miljarder kr. 

https://www.prowebce.com/


Nordisk Väntrums-TV AB (2011-2017)
2010 deltog vi i ett garantikonsortium för Procast Media AB noterat på Aktietorget. Emissionen misslyckades och vi blev sittande med en stor aktiepost. Det visade sig snart att verksamheten byggde på rena bedrägeriet och bolaget gick i konkurs. (VD och ekonomichefen dömdes senare för just bedrägeri och bokföringsbrott.) Vi trodde dock på grundidén med TV-skärmar hos tandläkare och vårdcentraler och köpte därför ut konkursboet och bildade Nordisk Väntrums-TV. Efter ett par år gick vi samman med värste konkurrenten och sedan dess har verksamheten varit lönsam. 2017 apporterades bolaget in i Add Health Media AB, numera Curus, som vi sedan dess är delägare i (se "Aktuella innehav" ovan).

http://www.nvtv.se/


Qasa AB (2016-2019)
Vi investerade i Qasa tillsammans med DHS Venture Partners 2016. Bolaget har utvecklat Sveriges största digitala bostadsförmedling och köptes upp av Blocket (Schibsted) 2019. Qasa ansvarar nu för all verksamhet inom Blocket Bostad.

https://qasa.se/

Doctrin AB (2016-2017)
I juli 2016 gick vi in i den första externa emissionsrundan i då nystartade Doctrin. Bolaget har sedan dess utvecklats till en av de ledande leverantörerna av digitala tjänster för att automatisera patientflöden hos olika vårdgivare. Året efter sålde vi in våra aktier till Add Health Media, numera Curus (se "Aktuella innehav" ovan)

https://doctrin.se/


Kitab Sawti AB (2016-2020)
Vi var bland de första investerarna i Kitab Sawti som utvecklar en ljudbokstjänst för böcker på arabiska. Trots många stora utmaningar lyckades bolaget bli världsledande och köptes upp av Storytel i juli 2020 och är nu en viktig del i Storytels internationella verksamhet.

https://kitabsawti.com/en/


WeHunt AB (2015-2021)
Vi var med och köpte ut WeHunt från Jägareförbundet 2015 och bland de absolut första investerarna. Bolaget har utvecklat Nordens mest använda app för jägare och har nu över 500.000 användare. WeHunt köptes upp av Open Air Group i januari 2021 och blir ett bra komplement till systerbolagen Tracker och Ultracom.

https://wehuntapp.com/


Insurello AB (2017-2021)
Tillsammans med några kolleger ur DHS Venture Partners var vi med och investerade i Insurellos första runda i maj 2017. Bolaget utvecklar en digital tjänst för att hjälpa människor som råkat ut för personskador och finns nu i Sverige, Danmark, Frankrike och Holland. Vi sålde våra aktier i samband med en större emission riktad till Nordstiernan och Schibsted i juli 2021.

https://www.insurello.se/


Match2One AB (2016-2021)
Bolaget bildades 2016 för att utveckla en AI-baserad plattform som möjliggör för mindre och medelstora företag att marknadsföra sig via programmatisk annonsering. Match2One kom in i Stings acceleratorprogram och fick därmed en investering från Propel-fonden. Vi investerade i den andra ängelrundan i slutet av 2016 och i alla de följande rundorna. Match2One köptes i september 2021 av Verve Group, dotterbolag till Nasdaq-noterade Media and Games Invest.

https://www.match2one.com/


Formulate AB (2017-2022)
Bolaget bildades 2016 för att utveckla AI-baserade programvaror för att analysera effekterna av kampanjer inom dagligvaruhandeln. Tillsammans med några kolleger ur DHS Venture Partners var vi med och investerade i bolaget. Efter ett par år kom Industrifonden och även holländska HenQ och J12 Ventures in. I maj 2022 köptes Formulate upp av finska RELEX Solutions, ett världsledande företag inom programvarubaserade lösningar för detaljhandeln.

https://formulate.app/